Qui som?
Visita la web de:Trauma Salut Rehabilitació

Visita la web de:Dolor Salut

Trauma Salut, S.L., es un centre mèdic creat l’any 1994, dedicat al diagnòstic i tractament medicoquirúrgic de tota patologia relacionada amb la Traumatologia, Cirurgia Ortopèdica, Rehabilitació i Medicina de la Educació Física y de l’Esport.

La missió del Centre es proporcionar als nostres pacients un tracte directe i personalitzat, amb un ampli horari d’atenció. Exigint-nos un alt nivell de qualitat assistencial, mitjançant l’aplicació de tècniques innovadores, en especial les tècniques quirúrgiques mini invasives.

A partir de l’inauguració del Centre, hem anat incorporant professionals de reconegut prestigi en especialitats afins amb la cirurgia ortopèdica i traumatologica.

L’activitat assistencial es desenvolupa als nostres Centres de Sabadell; el Centre de Traumatologia ubicat a la Pl. Joan Oliu, 7, i el Centre de Rehabilitació al carrer Sallares i Pla, 142. Contem amb la primera unitat extrahospitalària de Clínica del Dolor, que ha estat acreditada per la Sociedad Española del Dolor. L’activitat quirúrgica la desenvolupem al Hospital Mútua de Terrassa.

Durant els primers 12 anys d’existència del centre, hem atès a mes de 50.000 pacients i realitzat més de 3.000 intervencions quirúrgiques.