març 18, 2022

QUÈ ÉS L’ARTROSCÒPIA?

L´artroscòpia, paraula que significa “visió d´una articulació”, és una tècnica quirúrgica que es va iniciar en el Japó, el 1918, i el precursor del qual va ser el professor Takagi, quan va observar l´interior del genoll en un cadàver.
L´artroscòpia s´utilitza per diagnosticar i tractar les afeccions del genoll, espatlla, colze, canell i turmell, que són les articulacions examinades amb major assiduïtat, darrerament l´articulació del maluc també es accessible a l´artroscòpia. L´artroscopi és una òptica de 2 a 4 mm de diàmetre proveïda d´un sistema de lents que està connectat a una càmera de vídeo miniaturitzada, la qual, gràcies a un sistema d´il·luminació, permet visualitzar l´interior de l´articulació. Tot el sistema pot connectar-se a un vídeo monitor, cosa que facilitarà l’enregistrament i el registre de cada intervenció.


COM ES PORTA A TERME?
Abans de fer una artroscòpia, el metge haurà d´haver emès un diagnòstic de l´afecció per mitjà d´un interrogatori, un examen físic i exploracions complementaries (radiografies, ressonància magnètica, gammagrafia, ecografia, etc.).
Una vegada s´ha determinat la indicació quirúrgica, ha de fer-se un examen preoperatori que permeti comprovar l´estat de salut i el risc quirúrgic per tal de prevenir i minimitzar possibles complicacions. Aquesta prova consta, ordinàriament, d´analítica, electrocardiograma i radiografia de tòrax.
A l´igual que qualsevol altra tècnica quirúrgica, l´artroscòpia implica l´ingrés hospitalari de dia, és a dir, sense incloure la nit, o bé un ingrés de 24 hores. Es duu a terme en el quiròfan, i es tindran en compte les màximes mesures d´asèpsia.
Normalment, emprem anestèsia regional, peridual, en exploracions de genoll i turmell, endovenosa o axil·lar per les articulacions de l´extremitat superior. L´anestèsia general la reservem per l’artroscòpia d´espatlla o quan l´anestèsia regional estigui contraindicada.
Dues o tres petites incisions en la pell són suficients per introduir l´artroscopi i l´instrumental quirúrgic en l´articulació, que prèviament haurem distès amb sèrum fisiològic.
La visualització de la totalitat de l´articulació pot veure´s afavorida amb l´ús de sistemes de suport o tracció, el mànec pneumàtic, similar a un torniquet que, com que evita la pèrdua hemàtica facilita una visió clara i nítida.
Una vegada acabada la intervenció, les incisions es tanquen amb un punt de sutura i es fa un petit embenatge a l´articulació.


AVENTATGES I INCONVENIENTS
Es tracta d´una tècnica poc agressiva, amb petites incisions, que minimitzen el dolor postoperatori i permet l´alta hospitalària entre 12 i 24 hores, i generalment, la recuperació és ràpida, de manera que el pacient es pot reincorporar aviat a la feina i a l´activitat esportiva.
Tot això fa que la morbiditat de la tècnica (percentatge de complicacions que hi són inherents) sigui extremadament baixa, però no nul·la.
L´artroscòpia no és exempta de complicacions, com en qualsevol altra cirurgia poden aparèixer infeccions a les ferides o a les articulacions, tromboembòlies, lesió vascular o nerviosa, o d´altres específiques de la tècnica, trencament de l´instrumental, lesions del cartílag articular, vessament sinovial o de sang, etc.


INDICACIONS
L´artroscòpia és útil en el diagnòstic de qualsevol patologia articular i està especialment indicada en el tractament de les lesions meniscals i/o dels lligaments del genoll, en afeccions de la membrana sinovial o del cartílag articular.
En l´espatlla s´utilitza pel tractament de les lesions tendinoses de l ´anomena´t manegot dels rotadors i de les inestabilitats de la espatlla.
Trobem indicacions similars en la resta d´articulacions susceptibles de ser explorades, canell, colze, maluc, turmell.


CONSELLS PREOPERATORIS
El seu metge li facilitarà la documentació necessària per a l´ingrés hospitalari. Li indicarà el día i l´hora aproximada de la intervenció. Uns dies abans rebrà una trucada del Hospital per notificar-li la hora de ingrés .Recordi que NO HA DE PRENDRE CAP ALIMENT, NI SÒLID NI LÍQUID A PARTIR DE LES 9 DEL MATI DEL DIA DE LA INTERVENCIÓ.
Porti a l´hospital totes les seves proves o exploracions, complementaries relatives a la malaltia que motiva la intervenció, radiografia, analítica, ressonància, etc. Comuniqui al seu metge possibles al·lèrgies i tractaments (medicines, fàrmacs que estigui prenent).
Porti a l´hospital roba ampla ja que en sortirà amb un embenatge (pantalons de xandall o faldilla, camises, etc).


CONSELLS POSTOPERATORIS
En el moment de l´alta, se li donarà l´informe mèdic, el qual reflectirà el diagnòstic i el procediment que s´ha fet servir, la medicació i les atencions necessàries fins a la data del primer control postoperatori, 7 o 10 dies després de la intervenció quirúrgica.
Com a norma haurà de fer repòs durant les 72 primeres hores, excepte per indicació mèdica podrà caminar pel seu domicili recolzant l´extremitat intervinguda quirúrgicament. Utilitzi una bossa protectora per dutxar-se, ja que l´embenatge no es pot mullar.
Pel que fa a la medicació segueixi les normes que recull l´informe d´alta, habitualment li seran prescrits antiinflamatòris orals, analgèsics d´ús opcional, gastroprotectors i medicació antitrombòtica, heparina, en casos de risc.
Posi gel en l´articulació intervinguda, sobre l´embenat, durant 15 minuts 3 o 4 vegades al dia.
En les artroscòpies de genoll farà exercicis isomètrics de quàdriceps i exercicis de flexoextensió de turmell, pot consultar els exercicis recomanats en la pagina Web de la American Academy Orthopaedic Surgeons http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00478


EN CAS D´URGÈNCIA
Pot contactar amb el personal facultatiu de TRAUMA SALUT, ens localitzarà a:
TRAUMA SALUT
Plaça Joan Oliu, 7
Tel. 93.727 80 90
08201 SABADELL
O be al trucant al
HOSPITAL MUTUA DE TERRASSA
Plaça Dr. Robert, 5
Tel 93 736 50 50
08221 TERRASSA