La Unitat del dolor , dirigida pel Dr. Carlos Garcia Marqueta , tracta patologies de columna i articulars, hernia discal, estenosis canal lumbar i dolor facetari, que no responen als mètodes convencionals de tractament.