Unitat dirigida pels doctors Jaume Fontserè i Joan Riera, busca la prevenció i el tractament de lesions de l’esportista amateur i professional. Realitzem proves d’esforç complertes amb cinta.

Es tracta d’una especialitat relativament jove al nostre País, finals dècada dels 80, en creixent auge a causa de l’interès per la pràctica esportiva. Distingim dues branques principals, una s’encarrega de la fisiologia de l’esport i de l’esportista, analitzant l’estat de salut de l’individu i la seva aptitud o no per a la pràctica esportiva, en aquest mateix vessant però en el camp de l’esport semi o professional la medicina de l’esport intenta conèixer i millorar el rendiment de l’esportista, mitjançant proves ergomètriques, cura de la dieta i de la seva salut en genera.

L’altre vessant està en estreta relació amb la traumatologia, mitjançant la prevenció i tractament de lesions derivades de la pràctica esportiva.

Tot esportista, amb independència del seu nivell, s’hauria de sotmetre a un examen de salut complet abans d’iniciar-se en qualsevol disciplina esportista. És recomanable repetir aquest estudi anualment. La complexitat de l’estudi pot anar des d’un examen general per aparells i una prova d’esforç bàsica, amb bicicleta o tapís rodant, fins a un estudi complet, ergometria amb determinació de l’consum d’oxigen, lactat, ecocardiograma etc.