Beneficis de l’ultrasò

– Cicatrització de les lesions

– Vasodilatació de la zona amb hiperèmia i augment del flux sanguini

– Increment del metabolisme local, amb estimulació de les funcions cel·lulars i de la capacitat de regeneració tissular.

– Increment de la flexibilitat dels teixits rics en col·lagen, amb disminució de la rigidesa articular i de la contractura

– Efecte antiálgico i espasmolític, que són els més útils en el que a indicacions es refereix

– Acceleració de la taxa de curació i millora de la qualitat de la reparació

Efectes Biofísics de l’Ultrasons

El primer efecte és el mecànic, ja que l’ona produeix una vibració que actua com un micromassatge en la zona tractada ja que les ones sòniques produeixen una compressió i descompressió del teixit. Aquests canvi de pressió, al seu torn produeixen una variació del volum cel·lular i un canvi en la permeabilitat de la cèl·lula.

El segon efecte és el tèrmic, causat per la fricció. La quantitat de calor depèn del teixit que es tracti, de la mena d’emissió (premut o contínuo), intensitat, durada del tractament i coeficient d’absorció.

Profunditat de Penetració

La profunditat a la qual penetra l’ultrasò terapèutic depèn del teixit que es treballa:

– En teixit muscular les ones a 1 MHz aconsegueixen els 9 mm i les de 3 MHz els 3 mm (aprox.)

– En teixit gras la capacitat de penetració dels ultrasons d’1 MHz és de 50 mm i els de 3 MHz de 16,5 mm (aprox.)

– En tendó el feix sònic a 1 MHz aconsegueix els 6,2 mm i el de 3 MHz els 2 mm (aprox.)

Existeixen diferents tipus d’ultrasons per a Fisioteràpia i Rehabilitació:

Ultrasò continu: s’utilitza com termoterapia profunda i selectiva en estructures tendinoses i periarticulares.
Ultrasò premut:: l’emissió pulsante és la més utilitzada actualment pels seus efectes positius sobre la inflamació, el dolor i l’edema. Està indicada en processos aguts i inflamatoris ja que amb paràmetres adequats manca d’efectes tèrmics.
Tant els ultrasons continus com els pulsatius poden augmentar la difusió dels medicaments aplicats tòpicament. La calor generada augmenta l’energia cinètica de les molècules, dilata els punts d’entrada dels fol·licles pilosos i les glàndules sudorípares, i augmenta la circulació de l’àrea tractada, la qual cosa permet una major difusió a través de l’estrat córneo. També les característiques mecàniques de les ones sòniques augmenten la difusió dels medicaments, ja que les vibracions canvien el potencial de repòs o provoquen modificacions de la permeabilitat de la membrana.

Està contraindicat l’ús d’ultrasons en els ulls, cor, úter gestant, teixit cerebral, testicles i artritis deformant (activa colagenasa).